hasznosdolgok.hu

Adatvédelem

A HASZNOS DOLGOK Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapjával kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az érvényben lévő jogszabályban lefektetett elvárásoknak.
A HASZNOS DOLGOK Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, valamint annak tiszteletben tartását: éppen ezért megtesz mindent annak érdekében, ami az adatok biztonságát szavatolja.

A személyes adatok megadása a honlap megtekintésének nem, de bizonyos szolgáltatások igénybevételének elengedhetetlen feltétele. A HASZNOS DOLGOK Kft. csak olyan személyes adatot kér és tárol, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, s amelynek megadásával a felhasználó önkéntesen beleegyezik az azonosításba, illetve az adatok tárolásába a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A HASZNOS DOLGOK Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat külön beleegyezés nélkül harmadik félnek nem adhatja tovább, kizárólag abban az esetben, ha arra törvényi rendelkezés kötelezi. A HASZNOS DOLGOK Kft. oldalán megadott személyes adatok bármikor helyesbíthetők, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törölhetők; továbbá a HASZNOS DOLGOK Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy eltávolítson minden olyan regisztrált felhasználót, aki a személyes érdekeit sértő módon jár el.

Hasznos információk